หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review
ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review

SSRU ADMIN
04 กรกฏาคม 2561 10:41:31

ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ซึ่ง เป็นฐานข้อมูลประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ (Business) เศรษฐกิจ (Economic) และการเมืองการปกครอง (Politics) ในปัจจุบันและข้อมูลเก่าย้อนหลังได้ สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่งวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2561 คลิ๊ก https://asia.nikkei.com