หน้าหลัก > ข่าว > > เตรียมพบกับนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" ในงาน ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสวนสุนันทา
เตรียมพบกับนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" ในงาน ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2018-10-25 15:23:09


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชมนิทรรศการ "รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบกับการจัดแสดงศิลปวัตถุอันเกี่ยวเนื่องในงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี การสาธิตงานหัตถศิลป์และอาหารชาววังในสำนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ตั้งแต่ครั้งเป็นตำหนักที่ประทับเจ้านายฝ่ายใน ตลอดจนเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสถานศึกษาคู่สังคมไทย ภายใต้บรรยากาศวีถีชีวิตชาววังสมัยรัตนโกสินทร์


..................................................................


ระหว่างวันที่ ๘ -๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา