หน้าหลัก > ข่าว > > ขอเชิญชมการแสดงละครที่เล่าขานตำนานของ'สวนสุนันทา แสดง 4 วัน 4 รอบ
ขอเชิญชมการแสดงละครที่เล่าขานตำนานของ'สวนสุนันทา แสดง 4 วัน 4 รอบ

SSRU ADMIN
2018-10-25 15:45:40FREE!!!
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมการแสดงละครที่เล่าขานตำนานของ'สวนสุนันทา
แสดง 4 วัน 4 รอบ โดยนักแสดงที่เป็นปรมาจารย์ทางด้านการแสดง
8-11 พฤศจิกายนนี้
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชมฟรี!!
#80thSSRUandOpenHouse2018

Let's see the legendary drama of Suan Sunandha.
4 rounds 4 days
Performed by an actor who is a specialization in acting.
November 8-11,2018
at Suan Sunandha Rajabhat University

www.ssru.ac.th