หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา&nbs ...
2020-06-29 19:45:25
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศัก ...
2020-06-29 19:42:43
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุม “การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD) นักวิชาการคอมพิวเตอร์"    ...
2020-06-29 19:39:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ       วันที่ 26 มิถุนา ...
2020-06-29 19:40:08
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บักทึกวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโครงการ “Smart Survey Smart Data System”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บักทึกวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์&n ...
2020-06-19 13:53:05
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2 ...
2020-06-18 11:43:50
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามสัญญา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามสัญญาร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อ ...
2020-06-12 18:35:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศร ...
2020-06-11 14:41:19
ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ในช่วง Work From Home
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการ ...
2020-05-21 09:56:01
ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ในช่วง Work From Home
วันที่ 24 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการ ...
2020-05-21 09:49:55
ข่าวย้อนหลัง