หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2019-12-04 16:00:55
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 4 ธันวาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้ก ...
2019-12-04 15:59:47
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ เปิดห้องสมุดต้อนรับนักเรียนและอาจารย์แนะแนว ในกิจกรรม SSRU Open House 2019
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ นำโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชก ...
2019-12-04 10:27:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2 ธันวาคม 2562  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
2019-12-04 10:29:25
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาใหม่ SSRU Open House 2019
วันที่ 2 ธันวาคม 2562  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาใหม่ SSR ...
2019-12-04 10:30:37
ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับมหาวิทยาลัย POLITEKNIK KOTA KINABALU KEMENTERIAN PENDIDKAN TINGGI จากประเทศมาเลเชีย
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับมหาวิทยาลัย POLITEKNIK KOTA KINABALU KEMENTERIAN PEN ...
2019-12-04 10:32:41
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับทีมพัฒนาระบบ SSRU EVENT
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริล ...
2019-12-04 10:35:19
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ในการประชาสัมพันธ์งาน SSRU Open House
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน ...
2019-11-28 10:39:00
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 /2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริ ...
2019-11-28 10:37:34
ข่าวย้อนหลัง