หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริ ...
2022-05-17 16:20:26
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนการรวมระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 วัน 12 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโ ...
2022-05-12 16:00:02
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5 ...
2022-05-09 16:41:30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ จัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก สะอาด พร้อมให้บริการ (Big Cleaning Day)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ จัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวย ...
2022-05-03 22:24:32
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบหนังสือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน (ภาษาจีน) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
 วันที่ 29 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-04-29 21:38:55
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน
วันที่  28 เมษายน 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรป ...
2022-04-28 16:42:01
ข่าวย้อนหลัง