หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมแนวทางการใช้งานระบบสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้ (Digital Competency Credit Bank) กับภาคการศึกษา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริ ...
2023-02-04 00:45:31
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบห้องสมุดมนุษย์สวนสุนันทา
วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูน ...
2023-02-02 14:19:51
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม
วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรปร ...
2023-01-30 16:36:19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม
วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุ ...
2023-01-27 10:00:48
ข่าวย้อนหลัง