หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "Sony & Alliances Showcase for Education"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "Sony & Alliances Showcase for Educatio ...
2018-08-15 15:10:20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT และการจัดตั ...
2018-07-17 10:22:25
แบบสอบถามการใช้งาน ssru app
>>>>    https://goo.gl/forms/SogrMpbC0iszG4kH2    <<<< ...
2018-07-11 14:50:02
G Suite for Education
เข้าใช้งาน : gmail.ssru.ac.thG Suite for Education หรือชื่อเดิมว่า Google for Education (Google ...
2018-07-05 14:14:25
แจ้งปิดปรับปรุง!!
แจ้งปิดปรับปรุง!!แจ้งปิดปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offi ...
2018-07-04 15:52:20
แจ้ง URL เว็บไซต์อาจารย์รูปแบบใหม่
แจ้ง URL เว็บไซต์อาจารย์รูปแบบใหม่ ...
2018-07-04 15:42:21
ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review
ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ซึ่ง เป็นฐานข้อมูลประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ท ...
2018-07-04 10:41:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริ ...
2018-06-26 11:05:27
G suite for Education
G suite for Education ...
2018-06-20 11:18:45
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2018-06-14 17:18:33
ข่าวย้อนหลัง