หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯ
พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯวันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-04-17 15:01:02
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลาง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลางวันที่ 9 เมษายน 2561 ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2018-04-17 14:52:35
เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561
เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561วันที่ 5 เมษายน 2561ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
2018-04-17 14:45:45
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2018-04-17 14:39:28
Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"
Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนั ...
2018-03-30 11:00:37
ประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า)
ประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า)วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการแ ...
2018-03-30 11:03:48
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิท ...
2018-02-20 10:36:38
เปิดตัว SSRU Application
เปิดตัว SSRU Applicationพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพ- แหล่งข้อมูลทางวิชากา ...
2017-08-31 11:21:24
ประกาศอบรม ict
...
2017-08-24 11:39:08
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติกา ...
2017-08-21 13:23:18
ข่าวย้อนหลัง