หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Library Book Fair
โครงการ Library Book Fairวันที่ 17 มกราคม 256 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ...
2018-01-17 12:55:57
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.วันที่ 27 ธันวาคม 2560 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
2017-12-29 10:44:11
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2017-12-08 10:52:54
เปิดตัว SSRU Application
เปิดตัว SSRU Applicationพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพ- แหล่งข้อมูลทางวิชากา ...
2017-08-31 11:21:24
ประกาศอบรม ict
...
2017-08-24 11:39:08
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติกา ...
2017-08-21 13:23:18
ให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (ICT) ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ ข่าวสาร กิจกรรม จากการเข้าใช้งาน facebook fan page สำนักวิทยบริการและเทคโน ...
2017-08-21 13:18:36
ข่าวย้อนหลัง