หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้ ...
2021-03-08 14:32:38
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา  พัสตราภรณ์"    ...
2021-03-09 11:11:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021    & ...
2021-03-04 15:21:42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)&nbs ...
2021-03-02 15:43:56
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ...
2021-03-01 10:06:55
ศูนวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอ “การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัด”
ศูนวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอ “การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากล ...
2021-02-24 16:03:54
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศ ...
2021-02-23 17:12:46
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยา ...
2021-02-22 14:36:39
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประ ...
2021-02-19 13:58:03
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  &nb ...
2021-02-18 15:21:08
ข่าวย้อนหลัง