หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการปฏิบัติงาน
วันที่ 24 มิถุนายน 2564   ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน ...
2021-06-24 12:08:58
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยกองทัพบก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยกองทัพบก       ว ...
2021-06-23 16:41:57
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยกองทัพบก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-06-23 17:24:06
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2021-06-21 13:46:32
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ...
2021-06-15 19:23:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
2021-06-14 14:26:25
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโ ...
2021-06-10 12:40:44
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากร วิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ผ่านระบบ Google Meet
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากร วิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (พ ...
2021-06-02 15:08:28
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "ค ...
2021-05-25 17:25:00
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ" (ในรูปแบบออนไลน์)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2021-05-24 20:14:42
ข่าวย้อนหลัง