หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม IT ...
2021-09-17 15:19:24
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว Technomart 2021 “Science Technology and Innovation For New Normal
วันที่ 17 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนั ...
2021-09-17 14:12:14
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอ ...
2021-09-16 20:17:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั ...
2021-09-14 17:27:16
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 14 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
2021-09-14 17:24:10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ...
2021-09-13 16:14:38
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อการจัดทำ Digital Transcript
วันที่ 27  สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทย ...
2021-08-27 21:30:19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปล ...
2021-08-24 21:44:44
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
2021-08-23 16:07:46
ข่าวย้อนหลัง