หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการใช้งานระบบประตูทางเข้าอัตโนมัติ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง อาจารย์ ดร.กัญญ์ร ...
2018-10-18 18:09:54
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัช ...
2018-10-17 09:53:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบเสื้อวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน
 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบเสื้อวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ...
2018-10-17 09:52:15
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
2018-10-17 09:50:38
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2018-10-11 15:57:48
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบวงสรวงงาน 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟมาราธอน
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2018-10-11 15:56:25
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ป ...
2018-10-10 16:27:47
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ การกระจายตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน
        วันที่ 9 ตุลาคม  2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประ ...
2018-10-10 16:28:06
นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            วันที่  5 ตุลาคม  2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2018-10-09 10:41:43
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการขับเคลื่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
       วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการ ...
2018-10-04 10:00:28
ข่าวย้อนหลัง