ผลการค้นหา : ประชาสัมพันธ์

หารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
หารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.nkpt.ssr ...
2018-05-10 10:06:24
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคลวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2018-05-10 10:06:48
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2560วันที่ 25 กันยายน 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส ...
2017-10-09 10:14:24
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานวันที่ 7 กันยายน 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช ...
2017-09-08 11:44:57
เปิดตัว SSRU Application
เปิดตัว SSRU Applicationพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพ- แหล่งข้อมูลทางวิชากา ...
2017-08-31 11:21:24