ผลการค้นหา : ประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญเปิดที่ทำการสำนักบริการวิชาการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนก ...
2024-05-24 10:33:46
ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดพื้นที่ลานจอดรถ วันที่ 4 เมษายน 2567
ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดพื้นที่ลานจอดรถ วันที่ 4 เมษายน 2567บริเวณลานจอดรถหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ...
2024-04-02 11:48:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร อบรม ICT (ป.ตรี) เพิ่มเติม
 เปิดรับสมัคร อบรม ICT  (ป.ตรี)  เพิ่มเติม  อบรมระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาค ...
2024-03-14 14:08:03
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดลานจอดรถ วันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแจ้งปิดลานจอดรถคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งหมด และแนวถนนริมน้ำ ตั้งแต่หน้าอาคารไปจ ...
2024-02-27 14:16:25
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วย ...
2024-02-09 21:33:31
แจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตชั่วคราว
ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการเปลื่ยนอุปกรณ์เครือข่ายขนาดใหญ่ประจำอาคาร อาคาร 21 ในวันพฤหัสบดีที่ ...
2024-02-01 14:01:29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เคร ...
2024-01-10 15:36:15
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดจองวัดตัวชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีสำเร็จการศึกษา 2565-2566
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 25 ...
2024-01-08 14:07:37