หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ต้อนรับนายกสภา นายกร ทัพพะรังส
ต้อนรับนายกสภา นายกร ทัพพะรังส

SSRU ADMIN
5 ต.ค. 61
ณ ห้อง Smart classroom เวลา 10.00 น.

วันที่ 5 ต.ค. ขอเชิญต้อนรับนายกสภา นายกร ทัพพะรังสี  ณ ห้อง Smart classroom เวลา 10.00 น.