หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมจัดทำ โครงการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Version ใหม่ 2022 ประจำปีงบประมาณ 2567
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมจัดทำ โครงการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Version ใหม่ 2022 ประจำปีงบประมาณ 2567

admin tong
27 กุมภาพันธ์ 2567 17:46:21


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และบุคลากรฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ประชุมจัดทำโครงการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Version ใหม่ 2022 โดยมี บริษัท อัลบาทรอส ไซเบอร์เซค จำกัด เป็นที่ปรึกษา
               ISO 27001 คือ มาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ และสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงและจุดอ่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับ ISO 27001 ช่วยเพิ่มระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรมโดยเน้นการป้องกันข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งปัจจุบันได้มีการอัพเดท Version ใหม่เป็น 2022 เพื่อครอบคลุมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ