Home > News > around ssru > Relax! Computer scientists Parsing web registration problems crashing Server not supported enough Development of the face system.
Relax! Computer scientists Parsing web registration problems crashing Server not supported enough Development of the face system.

SSRU ADMIN
2018-10-29 11:12:02


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชี้แจงเหตุเว็บลงทะเบียนล่ม เกิดจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาได้หมด ทั้งยังขาดงบประมาณในการซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ พร้อมเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น


จากกรณีเว็บลงทะเบียนเรียนล่มช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา เหตุเริ่มจาก มรภ.สวนสุนันทามีนโยบายให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนพร้อมกันทั้ง 4 ชั้นปี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา น.ส.สุวรรณา งามวิทย์โรจน์ และนางวีราวัลย์ จันทร์ปลา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯและผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์แล้วว่าเซิร์ฟเวอร์จะรองรับไม่พอ จึงทดลองโดยการให้นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน 2 ชั้นปีในภาคเรียน1/2561 (จากเดิมให้ลงทีละชั้นปี) ผลปรากฏว่าเว็บลงทะเบียนเรียนไม่สามารถรองรับนักศึกษาได้หมด ทั้งยังส่งผลให้เว็บล่มเป็นเวลานาน โดยช่วงเวลาที่เกิดปัญหามากที่สุด จะอยู่ในช่วงการลงทะเบียนของนักศึกษารหัส 59 – 60 เนื่องจากทั้ง 2 ชั้นปีมีนักศึกษาจำนวนมาก และเว็บลงทะเบียนดังกล่าว ใน 1 วินาที จะสามารถรองรับได้เพียง 20% ของจำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมดเท่านั้น


นายฐิติรัตน์ ท่าจีน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ว่า เบื้องต้นได้เก็บสถิติดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร ช่วงเวลาไหนที่นักศึกษาเข้าไปเยอะ ซึ่งเว็บลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 เซิร์ฟเวอร์ ในการใช้งานจะแบ่งจำนวนผู้เข้าใช้งานให้เฉลี่ยกันไปแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ไม่ให้หนักไปทางใดทางหนึ่ง โดยระบบดังกล่าวเรียกว่าระบบ Load Balance เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้โดยที่เซิร์ฟเวอร์ไม่เกิดปัญหา พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะเปิดใช้งานทั้ง 4 เซิร์ฟเวอร์ หรือไม่ในอนาคตอาจขยาย CPU หรือขยายจำนวนเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดได้


“ต้องมีการลองผิดลองถูกจะได้รับรู้ถึงปัญหา ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเรา อย่างเทอมที่แล้วเราจะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น เทอมต่อไปจะมีการปรับปรุงวิธีการใหม่” นายฐิติรัตน์กล่าว


ทั้งนี้ นายฐิติรัตน์ เสริมว่าถ้าจะให้รองรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้พร้อมกันเป็นหลักหมื่นต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือ Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูง งบประมาณจะอยู่ในหลัก 10 ล้านขึ้นไป ซึ่งงบประมาณที่ได้จากรัฐไม่ได้เยอะขนาดนั้น เลยต้องบริหารจัดการโดยการให้ลงทะเบียนทีละชั้นปี เว็บก็จะล่มแค่ในช่วงแรกคือช่วงที่คนเข้าเว็บไซต์พร้อมกัน หลังจากนั้นเว็บจะสามารถใช้งานได้ปกติ


ด้าน นางสาว กิตติมา สุนทรเพ็ชรพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษศาสตร์และสังศาสตร์ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนครั้งที่ผ่านมาว่า ตนไม่สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บลงทะเบียนได้เลย ต้องใช้เวลาในการลงทะเบียน 1 – 3 ชั่วโมง ซึ่งเพื่อนบางคนหลังผ่านไป 3 ชั่วโมง ก็ยังไม่สามารถลงได้ หากจะให้ลงทะเบียนพร้อมกันควรเปิดระบบที่สามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่านี้หรืออาจกลับไปลงทะเบียนทีละชั้นปีเหมือนเดิม
สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษารหัส 54 – 59 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 7 – 11 ธ.ค. 61, นักศึกษารหัส 60 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 12 – 16 ธ.ค. 61 และนักศึกษารหัส 61 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 17 – 21 ธ.ค. 61

สามารถดูปฎิทินวิชาการ 2/2561เพิ่มเติม ได้ที่ www.reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_612.pdf?cache=none


ที่มา : https://www.sunandhanews.com/news/3309/?fbclid=IwAR3236S4_BakVxWnWgbrqqJd6t6iqAOhm-n_lOm2h0SbBWSKpluLKKvAgM4